ahəngdarlıq

ahəngdarlıq
is.
1. Səslər və s. arasında uyğunluq. Musiqinin ahəngdarlığı. Nəğmənin ahəngdarlığı. Səslərin ahəngdarlığı. – Şerim sərbəstdir bir qədər; Birdən ahəngdarlıq sevən Xəzər; Məndən küsər. M. Araz.
2. Uyğunluq, müntəzəmlik. Bədən tərbiyəsi və idmanla müntəzəm məşğul olmaq hərəkətlərin ahəngdarlığına da olduqca gözəl təsir göstərir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • mövzuniyyət — ə. 1) ahəngdarlıq, ifadəlilik; 2) yaraşıqlılıq, mütənasiblik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şe’riyyət — ə. 1) poeziya; 2) şairanəlik, ahəngdarlıq, gözəllik, incəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ahənglilik — bax ahəngdarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axarlıq — is. 1. Qərarsızlıq, səbatsızlıq, tez tez dəyişmə. İşçi qüvvəsinin axarlığı. 2. məc. Səlislik, ahəngdarlıq, rəvanlıq. Şerin axarlığı. Musiqinin axarlığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axmaq — 1. f. 1. Bir istiqamətdə getmək, cərəyan etmək (mayelər və hava haqqında). Çay axır. Su axır. Damarlarda qan axır. – Ərir dağın, çölün qarı; Axır dərələrə sarı. A. S.. <Tahir> pəncərədən içəri axan təmiz havada xumarlana xumarlana yuxuya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • melodiklik — is. Ahəngdarlıq, axıcılıq, gözəllik (səsdə) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meludiya — <yun. melodia – nəğmə, hava> 1. Müəyyən musiqi vəhdəti əmələ gətirən səslərin ahəngdar ardıcıllığı; hava, motiv. 2. Ahəngdarlıq, melodiklik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mudul — is. <lat.> 1. Riyaziyyatda hər hansı bir mühüm əmsalın və ya kəmiyyətin adı. 2. Bina və tikilinin hissələrini uzlaşdırmaq və ya ona mütənasiblik və ahəngdarlıq vermək üçün inşaatda və ya memarlıqda qəbul edilmiş şərti ölçü vahidi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • musiqilik — is. Musiqi ahəngi, xoş ahəng; məlahət, ahəngdarlıq, ahəng, gözəllik (səsdə). Böyük şair Nizaminin şeriyyətində olan musiqilik kompozitorlarımıza Nizami mövzuları yaradıcılığında geniş imkanlar yaratmışdır. Ə. Bədəlbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • plastiklik — is. 1. Qəşənglik, zəriflik, ahəngdarlıq, vəznlilik. Hərəkətin plastikliyi. Heykəlin plastikliyi. – «Rənglilər rəqsi» musiqi və rəqsin plastikliyi cəhətdən çox zəngindir. S. Hacıbəyov. 2. Yoğurula bilmə, istənilən şəklə salına bilmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”